Spojili jsme vzdělávání se zábavou, dobrodružstvím a poznáváním tajů a kouzla přírody. Parťáky (vedoucími) jsou ti, kteří jsou zapáleni pro naši jízdu. Záleželo nám na zkušenostech, přístupu a souznění. To vše se podařilo. Jsou to lidé se zkušenostmi a velkou mírou odpovědnosti.
Jsme připraveni a můžeme POPOJET

Ubytování je zajištěno v rekreační, plně vybavené chatě s koupelnou a wc, 3mi ložnicemi, kuchyní, jídelnou a společenskou místností. Preferujeme pobyt v přírodě, který nám zajišťuje oplocená zahrada s bazénem, okolní příroda (les, hřiště, turistické stezky, rybníky). V případě deštivého počasí využíváme party stan, který nám umožňuje být venku téměř celý den.

Stravování je zajištěno 5x - 6x denně společně s pitným režimem (nejsme schopni zajistit dietní režimy bezlepek, vegan, apod.).

Personál: zajištěn zdravotnický (všeobecná zdravotní sestra) i pedagogický (absolventi ped. škol.) dozor 24h/denně.

Doprava: preferujeme vlastní (případně individuální domluva)

Turnusy jsou 8 a 15 denní - preferujeme účast pro 15 denní turnus.
Nástup vždy mezi 15 - 17 hodinou        Ukončení vždy mezi 10 - 12 hodinou
Maximální kapacita je 12 dětí na turnus.

Nečerpáme žádné dotace, nejsme podporováni žádnou státní či soukromou organizací.
A to je důvodem, že náš tábor mohou absolvovat všechny děti bez diskriminace v souvislosti s povinným očkováním, lékařských potvrzení o způsobilosti, různými omezeními v souvislosti s onemocněními a handicapy (např. epilepsie) a užíváním či aplikováním léků v souvislosti s pravidelnou medikací u dětí. Samozřejmě po konzultaci a domluvě s rodiči a našimi možnostmi.
Vycházíme z toho, že rodiče nás pravdivě informují, nic nezamlčují ohledně zdravotního stavu a možností svých ratolestí. Jsou natolik zodpovědní, že si uvědomují, že v případě zamlčení nebo neúplných či nesprávných informací by mohli ohrozit zdraví či život svěřeného dítěte.
S plnou odpovědností souhlasí a potvrzují svým podpisem v přihlášce a při předání dítěte do péče v době tábora.

Cena: od 580Kč/den - dle délky turnusu, počtu dětí (sourozenců)  
Zahrnuje: ubytování, stravu, 24 hodin péči a dozor, animační program, využití veškerého vybavení: hry, trampolína, bazén)

ZDRAVOTNÍK je v pohotovosti od nástupu do ukončení pobytu 24h/den a zodpovídá
za veškeré zdravotní a hygienické předpisy, včetně bezpečnosti
a zdraví všech nezletilých účastníků!

Termíny vždy v době letních a podzimních prázdnin v kalendáři akcí

Další podrobnosti a individuality na: info@popojedeme.cz
Přihlášky ve formulářích

Výlety bez rodičů - celodenní výlety v Praze a jejím okolí. Jízdy vlakem, poznávání přírody, putování s batůžkem, hry v přírodě - nemusíme navštěvovat různá centra abychom děti zabavili.
Cena: od 550Kč - dle charakteru akce, počtu dětí, časové náročnosti
Termíny v kalendáři akcí
Podrobnosti a přihlášky na: info@popojedeme.cz
Sport, zábava, relax, vzdělávání, to vše může být Nordic walking (severská chůze). Stačí sportovní obuv a oblečení, hole (můžeme zapůjčit), nálada jakákoliv (můžeme pozvednout), zvládne i začátečník. Vhodné pro děti i seniory.
Délka trasy a náročnost? Záleží, co si domluvíme.
Přihlášení je nezávazné, kdo přijde na akci, jde.
Pokud potřebujete zapůjčit hole, je nutná předchozí domluva na uvedeném kontaktu.

Cena: od 150Kč - dle charakteru akce, délky trasy, náročnosti
Termíny v kalendáři akcí
Sledovat můžete také na FB Nordic walking popojedeme


Zdravotník je k dispozici 24 hodin denně, účastní se veškerých výletů a aktivit dětí v průběhu ŠVP, zajišťuje podávání pravidelně užívaných léků dětem dle instrukcí lékaře či rodiče, vede zdravotní deník a veškerou povinnou dokumentaci (bezinfekčnost, způsobilost, atd.). Se souhlasem rodičů zajišťuje podání léků a transport k lékaři v akutních případech. Komunikuje s rodiči, lékaři, dohlíží na hygienu a stravování, ošetřuje drobná poranění, poskytuje první pomoc v případě úrazu a onemocnění. Vše dle zákona 258/2000 Sb.
Cena zdravotníka stanovena dle počtu dětí a dní od 250Kč/dítě + náklady na stravu, ubytování a dopravu

Noční dozor je k dispozici v nočních hodinách od 22: 00 do 3:00 (dle individuální dohody do 6:00). Standardně se noční dozor využívá při ŠvP a dětských táborech v objektech, které nejsou pod uzamčením hlavního vchodu (chatky, bungalovy). Zajišťuje pravidelné obchůzky po 20 minutách, pomoc dětem při neklidném spánku, stýskání, zdrav. potížích kdy je potřeba přivolat zdravotníka, bezpečnost.
Cena nočního dozoru stanovena dle počtu dětí a dní od 100Kč/dítě + náklady na stravu, ubytování a dopravu

Zábavnou, hravou, moderní, interaktivní formou učíme děti a studenty základům první pomoci, bezpečnosti, ochrany zdraví a komunikaci v souladu s RVP. Délku a informace přizpůsobujeme věku a vědomostem skupin.

Animační programy pro ŠvP, adaptační kurzy, letních tábory, příměstské tábory .....
Jednodenní program - většinou součást příměstského tábora. Celodenní program formou her, při kterém se děti včetně vedoucích učí základům první pomoci. Program je zakončen závěrečnou soutěží týmů s oceněním pro všechny.
Pobytový program - součást ŠvP, letního tábora, adaptačního pobytu aj. Po celou dobu pobytu je zajištěn animační program, při kterém tým vyškolených a zkušených animátorů celý týden pracuje s dětmi případně i pedagogy, kteří se většinou rádi účastní v dopoledních, odpoledních i večerních hodinách. Formou her, soutěží, v rámci výletů a dalších aktivit se děti učí základům první pomoci. Program je zakončen závěrečnou soutěží týmů s oceněním pro všechny.
Cena stanovena dle počtu dětí a dní od 400Kč/dítě + náklady na stravu, ubytování a dopravu

Mateřské školy - jednorázový kurz (40 minut).
Klademe důraz na rozpoznání život ohrožujících stavů a přivolání pomoci. Děti získají diplom malého záchranáře.
Základní a střední školy - 2 typy kurzů
Jednorázově (90 - 135 minut/ 2 - 3 vyučovací hodiny/ doporučeno pro II. stupeň a SŠ)
Cyklus 4 - 6 kurzů v průběhu školního roku (1 kurz = 45 minut/ 1 vyučovací hodina/ doporučeno
pro I. stupeň).
Motivujeme k týmové spolupráci. Obsahem kurzů je bezpečnost, komunikace, přivolání lékařské pomoci, zástava krvácení, resuscitace, ošetření drobných poranění.
Cena: dle počtu dětí a typu kurzu od 60Kč/dítě (minimálně 1 200Kč za kurz)
Místo konání: ve vaší škole, školce

Proškolíme vaše zaměstnance v poskytování první pomoci s praktickými ukázkami
a tréninkem.
Individuálně zajistíme školení první pomoci zaměstnanců.
Ve spolupráci se společností CIVOP zajistíme komplexní školení BOZP, PO a dalších.
Školíme velké i malé skupiny (od 3 do 60 osob)
Cena individuálně dle počtu osob a obsahu programu od 350Kč/osoba
Komplexní služby BOZP dle smluvních podmínek společnosti CIVOP