Spojili jsme vzdělávání se zábavou, dobrodružstvím a poznáváním tajů a kouzla přírody. Parťáky (vedoucími) jsou ti, kteří jsou zapáleni pro naši jízdu. Záleželo nám na zkušenostech, přístupu a souznění. To vše se podařilo. Jsou to lidé se zkušenostmi a velkou mírou odpovědnosti. Ubytování je zajištěno v rekreační, plně vybavené chatě s koupelnou a wc, 3mi ložnicemi, kuchyní, jídelnou a společenskou místností. Preferujeme pobyt v přírodě, který nám zajišťuje oplocená zahrada s bazénem, okolní příroda (les, hřiště, turistické stezky, rybníky). V případě deštivého počasí využíváme party stan, který nám umožňuje být venku téměř celý den. Stravování je zajištěno 5x - 6x denně společně s pitným režimem (nejsme schopni zajistit dietní režimy bezlepek, vegan, apod.). Je zajištěn zdravotnický i pedagogický dozor 24h/denně.
Maximální kapacita je 12 dětí na turnus.
Turnusy jsou 8 a 15 denní
Jsme připraveni a můžeme POPOJET
Cena: od 580Kč/den - dle délky turnusu, počtu dětí
Termíny vždy v době letních a podzimních prázdnin v kalendáři akcí
Podrobnosti a přihlášky na: info@popojedeme.cz
Výlety bez rodičů - celodenní výlety v Praze a jejím okolí. Jízdy vlakem, poznávání přírody, putování s batůžkem, hry v přírodě - nemusíme navštěvovat různá centra abychom děti zabavili.
Cena: od 550Kč - dle charakteru akce, počtu dětí, časové náročnosti
Termíny v kalendáři akcí
Podrobnosti a přihlášky na: info@popojedeme.cz
Sport, zábava, relax, vzdělávání, to vše může být Nordic walking (severská chůze). Stačí sportovní obuv a oblečení, hole (můžeme zapůjčit), nálada jakákoliv (můžeme pozvednout), zvládne i začátečník. Vhodné pro děti i seniory.
Délka trasy a náročnost? Záleží, co si domluvíme.
Přihlášení je nezávazné, kdo přijde na akci, jde.
Pokud potřebujete zapůjčit hole, je nutná předchozí domluva na uvedeném kontaktu.

Cena: od 150Kč - dle charakteru akce, délky trasy, náročnosti
Termíny v kalendáři akcí
Sledovat můžete také na FB Nordic walking popojedeme


Zdravotník je k dispozici 24 hodin denně, účastní se veškerých výletů a aktivit dětí v průběhu ŠVP, zajišťuje podávání pravidelně užívaných léků dětem dle instrukcí lékaře či rodiče, vede zdravotní deník a veškerou povinnou dokumentaci (bezinfekčnost, způsobilost, atd.). Se souhlasem rodičů zajišťuje podání léků a transport k lékaři v akutních případech. Komunikuje s rodiči, lékaři, dohlíží na hygienu a stravování, ošetřuje drobná poranění, poskytuje první pomoc v případě úrazu a onemocnění. Vše dle zákona 258/2000 Sb.
Cena
stanovena dle počtu dětí a dní od 250Kč/dítě + náklady na stravu, ubytování a dopravu
ZDRAVOTNÍK je v pohotovosti od nástupu do ukončení pobytu 24h/den a zodpovídá

za veškeré zdravotní a hygienické předpisy, včetně bezpečnosti
a zdraví všech nezletilých účastníků!
Zábavnou, hravou, moderní, interaktivní formou učíme děti a studenty základům první pomoci, bezpečnosti, ochrany zdraví a komunikaci v souladu s RVP. Délku a informace přizpůsobujeme věku a vědomostem skupin.
Mateřské školy - jednorázový kurz (40 minut).
Klademe důraz na rozpoznání život ohrožujících stavů a přivolání pomoci. Děti získají diplom malého záchranáře.
Základní a střední školy - 2 typy kurzů
Jednorázově (90 - 135 minut/ 2 - 3 vyučovací hodiny/ doporučeno pro II. stupeň a SŠ)
Cyklus 4 - 6 kurzů v průběhu školního roku (1 kurz = 45 minut/ 1 vyučovací hodina/ doporučeno
pro I. stupeň).
Motivujeme k týmové spolupráci. Obsahem kurzů je bezpečnost, komunikace, přivolání lékařské pomoci, zástava krvácení, resuscitace, ošetření drobných poranění.
Cena: dle počtu dětí a typu kurzu od 60Kč/dítě (minimálně 1 200Kč za kurz)
Místo konání: ve vaší škole, školce
Proškolíme vaše zaměstnance v poskytování první pomoci s praktickými ukázkami
a tréninkem.
Ve spolupráci se společností CIVOP zajistíme komplexní školení BOZP, PO a dalších.
Školíme velké i malé skupiny (od 3 do 60 osob)
Cena dle smluvních podmínek společnosti CIVOP