Program je zaměřen na vzdělávání dětí v poskytování první pomoci, bezpečnosti, ochrany zdraví a preventivních programů (užívání legálních drog - alkohol, tabák, násilí, rasismu, a dalších). Interaktivně formou pohybových, sportovních, výtvarných a stolních her, řadou kvízů, her v přírodě a soutěží učíme děti základům první pomoci, podporujeme samostatnost i týmovou spolupráci. Obsah programu je v souladu s RVP MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti komunikace, přírodovědy, zdraví, sociální oblasti a mediální výchovy. Cílem je zábavně vzdělávat. Časová dotace: Denně 5 hodin (ranní, odpolední a večerní část)
Cena:  konečná výše stanovena individuálně dle počtu dětí, dní a požadavků pedagogů od 490Kč/dítě

Ubytování a stravování včetně dopravy zajišťujeme ve spolupráci s hotelem Kodrea. Osobně prověřený objekt, který je svou lokalitou, dispozicí, personálem, stravou, přístupem a velmi příznivou cenou doporučován nejen námi, ale také řadou škol. Na základě osobní zkušenosti můžeme zaručit velmi kvalitní péči a příjemný pobyt vašich ratolestí v tomto prostředí. Plně respektujeme ceník hotelu.


Zdravotník je k dispozici 24 hodin denně, účastní se veškerých výletů a aktivit dětí v průběhu ŠVP, zajišťuje podávání pravidelně užívaných léků dětem dle instrukcí lékaře či rodiče, vede zdravotní deník a veškerou povinnou dokumentaci (bezinfekčnost, způsobilost, atd.). Se souhlasem rodičů zajišťuje podání léků a transport k lékaři v akutních případech. Komunikuje s rodiči, lékaři, dohlíží na hygienu a stravování, ošetřuje drobná poranění, poskytuje první pomoc v případě úrazu a onemocnění. Vše dle zákona 258/2000 Sb.Cena: stanovena dle počtu dětí a dní od 1 200Kč/den.

Zábavnou, hravou, moderní, interaktivní formou učíme děti a studenty základům první pomoci, bezpečnosti, ochrany zdraví a komunikaci v souladu s RVP. Délku a informace přizpůsobujeme věku a vědomostem skupin.
Mateřské školy - Jednorázový kurz (40 minut).
Klademe důraz na rozpoznání život ohrožujících stavů a přivolání pomoci. Děti získají diplom malého záchranáře.
Základní a střední školy - 2 typy kurzů
Jednorázově (90 - 135 minut/ 2 - 3 vyučovací hodiny/ doporučeno pro II. stupeň a SŠ)
Cyklus 4 - 6 kurzů v průběhu školního roku (1 kurz = 45 minut/ 1 vyučovací hodina/ doporučeno
pro I. stupeň).
Motivujeme k týmové spolupráci. Obsahem kurzů je bezpečnost, komunikace, přivolání lékařské pomoci, zástava krvácení, resuscitace, ošetření drobných poranění.
Cena: dle počtu dětí a typu kurzu od 40Kč/dítě (minimálně 900Kč za kurz)
Místo konání: ve vaší škole, školce

Proškolíme vaše zaměstnance v poskytování první pomoci s praktickými ukázkami a tréninkem. Ve spolupráci se společností CIVOP zajistíme komplexní školení BOZP, PO a dalších.

PRVNÍ letní stanový tábor ve spolupráci s Veselá škola Vídeň (prolingua), Přírodní klub Lahovičky a POPOJEDEME.

Spojili jsme vzdělávání se zábavou, dobrodružstvím a poznáváním tajů a kouzla přírody. Parťáky pro letní tábor jsme vybírali důkladně. Záleželo nám na zkušenostech, přístupu a souznění. To vše se podařilo. Překážka zvaná COVID-19 nás nedoběhla a my můžeme POPOJET!

Proč nespojit sport, zábavu a vzdělání. Můžeme vzít kola, batoh, nebo jen tak vyrazit na výlet a učit se první pomoc. Můžeme jít na procházku s dětmi a zacvičit si v přírodě. Záleží, co nás zrovna napadne. Sledujte akce.

týdenní pobyty, víkendové pobyty PŘIPRAVUJEME.