Program je zaměřen na vzdělávání dětí v poskytování první pomoci, bezpečnosti, ochrany zdraví a preventivních programů (užívání legálních drog - alkohol, tabák, násilí, rasismu, a dalších). Interaktivně formou pohybových, sportovních, výtvarných a stolních her, řadou kvízů, her v přírodě a soutěží učíme děti základům první pomoci, podporujeme samostatnost i týmovou spolupráci. Obsah programu je v souladu s RVP MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti komunikace, přírodovědy, zdraví, sociální oblasti a mediální výchovy. Cílem je zábavně vzdělávat. Časová dotace: Denně 5 hodin (ranní, odpolední a večerní část)
Cena:  konečná výše stanovena individuálně dle počtu dětí, dní a požadavků pedagogů od 390Kč/dítě


Zdravotník je k dispozici 24 hodin denně, účastní se veškerých výletů a aktivit dětí v průběhu ŠVP, zajišťuje podávání pravidelně užívaných léků dětem dle instrukcí lékaře či rodiče, vede zdravotní deník a veškerou povinnou dokumentaci (bezinfekčnost, způsobilost, atd.). Se souhlasem rodičů zajišťuje podání léků a transport k lékaři v akutních případech. Komunikuje s rodiči, lékaři, dohlíží na hygienu a stravování, ošetřuje drobná poranění, poskytuje první pomoc v případě úrazu a onemocnění. Vše dle zákona 258/2000 Sb.Cena: stanovena dle počtu dětí a dní od 1 200Kč/den.

Zábavnou, hravou, moderní, interaktivní formou učíme děti a studenty základům první pomoci, bezpečnosti, ochrany zdraví a komunikaci v souladu s RVP. Délku a informace přizpůsobujeme věku a vědomostem skupin.
Mateřské školy - Jednorázový kurz (40 minut).
Klademe důraz na rozpoznání život ohrožujících stavů a přivolání pomoci. Děti získají diplom malého záchranáře.
Základní a střední školy - 2 typy kurzů
Jednorázově (90 - 135 minut/ 2 - 3 vyučovací hodiny/ doporučeno pro II. stupeň a SŠ)
Cyklus 4 - 6 kurzů v průběhu školního roku (1 kurz = 45 minut/ 1 vyučovací hodina/ doporučeno
pro I. stupeň).
Motivujeme k týmové spolupráci. Obsahem kurzů je bezpečnost, komunikace, přivolání lékařské pomoci, zástava krvácení, resuscitace, ošetření drobných poranění.
Cena: dle počtu dětí a typu kurzu od 60Kč/dítě (minimálně 1 200Kč za kurz)
Místo konání: ve vaší škole, školce

Proškolíme vaše zaměstnance v poskytování první pomoci s praktickými ukázkami a tréninkem. Ve spolupráci se společností CIVOP zajistíme komplexní školení BOZP, PO a dalších.

Příměstský tábor s upravenou (prodlouženou) provozní dobou 6:15 - 19:45 pro zdravotníky a pracovníky IZIS
Spojili jsme vzdělávání se zábavou, dobrodružstvím a poznáváním tajů a kouzla přírody. Parťáky (vedoucími) jsou ti se kterými spolupracujeme od počátku a také nováčci, zapálení pro naši jízdu.  Záleželo nám na zkušenostech, přístupu a souznění. To vše se podařilo. COVID-19 nás maličko přibrzdil, ale nyní už můžeme POPOJET!  Zajištěny jsou standardně prostory pro scházení dětí a pro využití v případě deštivého počasí, jinak preferujeme pobyt v přírodě, stravování zajištěno 5x denně společně s pitným režimem. Cena: 2 850Kč/5 dní

Výlety bez rodičů - celodenní výlety v Praze a jejím okolí. Jízdy vlakem, poznávání přírody, putování s batůžkem, hry v přírodě - nemusíme navštěvovat různá centra abychom děti zabavili. Cena: dle charakteru akce v rozsahu 380Kč - 650Kč/den/dítě

Termíny v kalendáři akcí

Podrobnosti a přihlášky na: info@popojedeme.cz


Sport, zábava, relax, vzdělávání, to vše může být Nordic walking (severská chůze). Stačí sportovní obuv a oblečení, hole (můžeme zapůjčit), nálada jakákoliv (můžeme pozvednout), zvládne i začátečník.
Trasy a výlety? Záleží, co si domluvííme.

Cena dle charakteru akce, délky trasy, náročnosti
Sledujte akce v kalendáři.